Ερευνα | Ερευνητικές εργασίες για την εφαρμογή Σκολιόμετρο

Ερευνα

Ερευνα

Η σκολίωση είναι μια κατάσταση κατά την οποία η σπονδυλική στήλη καμπυλώνεται ανώμαλα, είτε προς την αριστερή είτε προς τη δεξιά πλευρά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πόνο, δυσκολία στην κινητικότητα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία. Ένας τρόπος για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της σκολίωσης είναι μέσω της χρήσης ενός σκολιόμετρου, μιας συσκευής που χρησιμοποιεί τη βαρύτητα για να μετρήσει τη γωνία καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση μιας εφαρμογής σκολιόμετρου σε φορητή συσκευή μπορεί να είναι αποτελεσματική στη διάγνωση και την παρακολούθηση της σκολίωσης. Αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν το επιταχυνσιόμετρο και τους αισθητήρες γυροσκόπιου στη συσκευή για να μετρήσουν με ακρίβεια τη γωνία της σπονδυλικής στήλης, επιτρέποντας πιο βολικές και αποτελεσματικές αξιολογήσεις σκολίωσης.

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η χρήση μιας εφαρμογής σκολιόμετρου μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων της σκολίωσης, καθώς και να μειώσει το κόστος και τον χρόνο που σχετίζονται με τις παραδοσιακές συσκευές σκολιόμετρου. Αυτό καθιστά τη χρήση μιας εφαρμογής σκολιόμετρου ένα πολύτιμο εργαλείο για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τα άτομα με σκολίωση.

Αναφορές και ερευνητικές εργασίες

 

 1. Adobor RD, Riise RB, Sorensen R, Kibsgard TJ, Steen H, Brox JI (2012) Scoliosis detection, patient characteristics, referral patterns and treatment in the absence of a screening program in Norway. Scoliosis 7(1):18. https://doi.org/10.1186/1748-7161-7-18
  Article,  PubMed,  PubMed Central,  Google Scholar.
 2. Ali Fazal M, Edgar M (2006) Detection of adolescent idiopathic scoliosis. Acta OrthopBelg 72(2):184–186 PubMed Google Scholar
 3. Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB (2013) Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. N Engl J Med 369(16):1512–1521 CAS,  Article Google Scholar
 4. Negrini S, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, Chockalingam N, Grivas TB, Kotwicki T, Maruyama T, Romano M, Zaina F (2015) Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006850.pub3
  Article,  PubMed,  Google Scholar
 5. Agabegi SS, Kazemi N, Sturm PF, Mehlman CT (2015) Natural history of adolescent idiopathic scoliosis in skeletally mature patients: a critical review. J Am AcadOrthop Surg 23(12):714–723 Article,  Google Scholar
 6. Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, Czaprowski D, Schreiber S, de Mauroy JC, Diers H, Grivas TB, Knott P, Kotwicki T, Lebel A, Marti C, Maruyama T, O’Brien J, Price N, Parent E, Rigo M, Romano M, Stikeleather L, Wynne J, Zaina F (2018) 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord 13:3 Article,  Google Scholar
 7. Andermann A, Blancquaert I, Beauchamp S, Dery V (2008) Revisiting Wilson and Jungner in the genomic age: a review of screening criteria over the past 40 years. Bull World Health Organ 86(4):317–319 Article,  Google Scholar 
 8. Labelle H, Richards SB, De Kleuver M, Grivas TB, Luk KD, Wong HK, Thometz J, Beausejour M, Turgeon I, Fong DY (2013) Screening for adolescent idiopathic scoliosis: an information statement by the scoliosis research society international task force. Scoliosis 8:17 Article,  Google Scholar
 9. Bunnell WP (1984) An objective criterion for scoliosis screening. J Bone Joint Surg Am 66(9):1381–1387 CAS,  Article Google Scholar 
 10. Bunge EM, Juttmann RE, van Biezen FC, Creemers H, Hazebroek-Kampschreur AA, Luttmer BC, Wiegersma PA, de Koning HJ (2008) Netherlands Evaluation Study on Screening for Scoliosis G Estimating the effectiveness of screening for scoliosis: a case-control study. Pediatrics 121(1):9–14 Article,  Google Scholar
 11. Deurloo JA, Verkerk PH (2015) To screen or not to screen for adolescent idiopathic scoliosis? A review of the literature. Public Health 129(9):1267–1272 CAS,  Article,  Google Scholar
 12. Qiao J, Xu L, Zhu Z, Zhu F, Liu Z, Qian B, Qiu Y (2014) Inter- and intraobserver reliability assessment of the axial trunk rotation: manual versus smartphone-aided measurement tools. BMC MusculoskeletDisord 15:343 Article,  Google Scholar
 13. Naziri Q, Detolla J, Hayes W, Burekhovich S, Merola A, Akamnanu C, Paulino CB (2018) A systematic review of all smart phone applications specifically aimed for use as a scoliosis screening tool. J Long Term Eff Med Implants 28(1):25–30 Article,  Google Scholar
 14. Franko OI, Bray C, Newton PO (2012) Validation of a scoliometer smartphone app to assess scoliosis. J PediatrOrthop 32(8):e72–e75 Article, Google Scholar 
 15. Prowse A, Pope R, Gerdhem P, Abbott A (2016) Reliability and validity of inexpensive and easily administered anthropometric clinical evaluation methods of postural asymmetry measurement in adolescent idiopathic scoliosis: a systematic review. Eur Spine J 25(2):450–466 Article,  Google Scholar
 16. Balg F, Juteau M, Theoret C, Svotelis A, Grenier G (2014) Validity and reliability of the iPhone to measure rib hump in scoliosis. J PediatrOrthop 34(8):774–779 Article,  Google Scholar
 17. Driscoll M, Fortier-Tougas C, Labelle H, Parent S, Mac-Thiong JM (2014) Evaluation of an apparatus to be combined with a smartphone for the early detection of spinal deformities. Scoliosis 9:10 Article,  Google Scholar
 18. Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL, Alonso J, Stratford PW, Knol DL, Bouter LM, de Vet HC (2010) The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: an international Delphi study. Qual Life Res 19(4):539–549 Article,  Google Scholar 
 19. De Vet HCW, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL (2011) Measurement in medicine practical guides to biostatustucs and epidemiology. Cambridge University Press, Cambridge Book,  Google Scholar
 20. Izatt MT, Bateman GR, Adam CJ (2012) Evaluation of the iPhone with an acrylic sleeve versus the Scoliometer for rib hump measurement in scoliosis. Scoliosis 7(1):14 Article,  Google Scholar
 21. Sapkas G, Papagelopoulos PJ, Kateros K, Koundis GL, Boscainos PJ, Koukou UI, Katonis P (2003) Prediction of Cobb angle in idiopathic adolescent scoliosis. Clin OrthopRelat Res 411:32–39 Article,  Google Scholar
 22. Amendt LE, Ause-Ellias KL, Eybers JL, Wadsworth CT, Nielsen DH, Weinstein SL (1990) Validity and reliability testing of the Scoliometer. Phys Ther 70(2):108–117 CAS,  Article, Google Scholar
 23. Pearsall DJ, Reid JG, Hedden DM (1992) Comparison of three noninvasive methods for measuring scoliosis. Phys Ther 72(9):648–657 CAS,  Article,  Google Scholar
 24. Coelho DM, Bonagamba GH, Oliveira AS (2013) Scoliometer measurements of patients with idiopathic scoliosis. Braz J Phys Ther 17(2):179–184. https://doi.org/10.1590/S1413-35552012005000081, Article,  PubMed,  Google Scholar 
 25. Bunnell WP (1993) Outcome of spinal screening. Spine 18(12):1572–1580 CAS,  Article,  Google Scholar