Ansvarsfriskrivning | Skoliometer

Ansvarsfriskrivning

Skoliometer App Medicinsk ansvarsfriskrivning

Medicinsk ansvarsfriskrivning
reviderad 27 juni 2022

Inga råd

Denna Skoliometer-app (“App)” tillhandahåller endast information, är inte medicinsk eller behandlingsråd och får inte behandlas som sådan av användaren. Som sådan kan denna app inte litas på för medicinsk diagnos eller som en rekommendation för medicinsk vård eller behandling. Informationen i denna app är inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Allt innehåll, inklusive text, grafik, bilder och information, som finns på eller tillgängligt via den här appen är endast för allmän information.

Professionell medicinsk rådgivning och assistans

Du uppmuntras starkt att bekräfta all information som erhållits från eller genom den här appen med din läkare eller annan professionell hälsovård leverantör och att granska all information om något medicinskt tillstånd eller behandling med din läkare eller annan professionell vårdgivare.

Ingen tillit

DU FÅR ALDRIG LITA PÅ NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLS MED DENNA APP FÖR NÅGON DIAGNOS ELLER REKOMMENDATION FÖR MEDICINSK BEHANDLING. DU FÅR ALDRIG LITTA PÅ DEN INFORMATION SOM MOTTAGAS FRÅN DENNA APP SOM ALTERNATIV TILL MEDICINSKA RÅD FRÅN DIN LÄKARE ELLER ANNAN PROFESSIONELL SJUKVÅRD.
DU FÅR ALDRIG FÖRSIDRA PROFESSIONELL MEDICINSKA RÅD ELLER FÖRSÄNDA ATT SÖKA MEDICINISK BEHANDLING SOM RESULTAT AV NÅGON INFORMATION DU HAR SETT PÅ ELLER ÅTKOMST GENOM DENNA APP. OM DU HAR NÅGRA SPECIFIKA FRÅGOR OM NÅGON MEDICINSKA FRÅGOR BÖR DU RÅDGA DIN LÄKARE ELLER ANNAN PROFESSIONELL SJUKVÅRD LEVERANTÖR. OM DU TROR ATT DU KAN LIDA AV NÅGON MEDICINSKA TILLSTÅND BÖR DU SÖKA OMEDELBART LÄKARE.

Ingen garanti

Informationen som tillhandahålls av denna app tillhandahålls “i befintligt skick” utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådd. ScolioLife Pte Ltd ger inga utfästelser eller garantier i relation till medicinsk eller annan information i den här appen.

ScolioLife Pte Ltd garanterar inte att:

– Informationen från denna app kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget.
eller
– Informationen som tillhandahålls av denna app är fullständig, sann, korrekt, uppdateraddatum, eller icke-vilseledande.

SCOLIOLIFE PTE LTD ÄR INTE ANSVARIGT ELLER ANSVARIGT FÖR NÅGRA RÅD, BEHANDLINGSVÄRD, DIAGNOS ELLER NÅGON ANNAT INFORMATION, TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM DU FÅR GENOM ANVÄNDNING AV DENNA APP.< /span>

Genom att använda appen och markera kryssrutan har du erkänt att:

  • DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DENNA MEDICINSKA ANSVARSFRISKRIVNING.
  • DU ACCEPTERAR DENNA MEDICINSKA FRISKRIVNING.
  • DU GODKÄNNER ATT VARA JURIDISKT BUNDEN AV DENNA MEDICINSKA ANSVARSFRASKRIVNING, SOM KOMMER ATT KOMMA IGÅNG OMEDELBART KLICKA PÅ KRYCKRUTA NEDAN.

OM DU INTE GODKÄNNER ATT VARA JURIDISKT BUNDEN AV DENNA MEDICINSKA ANSVARSFRISKRIVNING KAN DU INTE ÅTKOMMA APPEN , REGISTRERA APPEN UNDER DITT NAMN ELLER ANVÄND APPEN.