Từ chối trách nhiệm | máy đo độ cong

Từ chối trách nhiệm

Ứng dụng Scoliometer Tuyên bố từ chối trách nhiệm y tế

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
y tế Sửa đổi ngày 27 tháng 6 năm 2022

Không lời khuyên

Ứng dụng Scoliometer (“Ứng dụng)” này chỉ cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên về y tế hoặc điều trị và người dùng có thể không coi đó là thông tin như vậy. Do đó, Ứng dụng này có thể không được dựa vào cho mục đích chẩn đoán y tế hoặc khuyến nghị cho việc chăm sóc hoặc điều trị y tế. Thông tin trên Ứng dụng này không thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Tất cả nội dung, bao gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh và thông tin, có trên hoặc có sẵn thông qua Ứng dụng này chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Tư vấn và Hỗ trợ Y tế Chuyên nghiệp

Bạn nên xác nhận bất kỳ thông tin nào thu được từ hoặc thông qua Ứng dụng này với bác sĩ của bạn hoặc một chuyên gia khác chăm sóc sức khỏe nhà cung cấp và để xem xét tất cả thông tin liên quan đến bất kỳ tình trạng y tế nào hoặc điều trị với bác sĩ của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác.

Không phụ thuộc

BẠN KHÔNG ĐƯỢC TIN CẬY VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY ĐỐI VỚI BẤT KỲ CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐỀ XUẤT ĐIỀU TRỊ Y TẾ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC TIN CẬY VÀO THÔNG TIN NHẬN ĐƯỢC TỪ ỨNG DỤNG NÀY NHƯ THAY THẾ CHO TƯ VẤN Y TẾ TỪ BÁC SĨ CỦA BẠN HOẶC NGƯỜI KHÁC BÁC SĨ CHĂM SÓC CHUYÊN NGHIỆP.
BẠN KHÔNG BAO GIỜ BỎ QUA SỰ TƯ VẤN Y TẾ CHUYÊN NGHIỆP HOẶC TRÌ HOÃN TÌM KIẾM ĐIỀU TRỊ Y TẾ KHI CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN  ĐÃ XEM TRÊN HOẶC TRUY CẬP QUA ỨNG DỤNG NÀY. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CỤ THỂ CỤ THỂ VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ Y TẾ NÀO BẠN NÊN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ CỦA BẠN HOẶC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHUYÊN NGHIỆP KHÁC NHÀ CUNG CẤP. NẾU BẠN NGHĨ MÌNH CÓ THỂ BỊ BẤT KỲ SỨC KHỎE NÀO BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NGAY LẬP TỨC CHĂM SÓC Y TẾ.

Không bảo hành

Thông tin do Ứng dụng này cung cấp được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm, rõ ràng hoặc bao hàm. ScolioLife Pte Ltd không tuyên bố hay bảo đảm liên quan đến thông tin y tế hoặc thông tin  trong Ứng dụng này.

ScolioLife Pte Ltd không đảm bảo rằng:

– Thông tin do Ứng dụng này cung cấp sẽ liên tục có sẵn hoặc hoàn toàn khả dụng.
hoặc
– Thông tin do Ứng dụng này cung cấp là đầy đủ, đúng sự thật, chính xác, cập nhậtngày hoặc không gây hiểu lầm.

SCOLIOLIFE PTE LTD KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỜI KHUYÊN NÀO, KHÓA ĐIỀU TRỊ, CHẨN ĐOÁN HAY BẤT KỲ KHÓA HỌC KHÁC THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY ỨNG DỤNG.< /span>

Bằng cách sử dụng ứng dụng và đánh dấu vào hộp kiểm, bạn đã thừa nhận rằng:

  • BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Y TẾ NÀY.
  • BẠN ĐỒNG Ý VỚI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Y TẾ NÀY.
  • BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC PHÁP LÝ BỞI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM Y TẾ NÀY, SẼ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC NHẤP VÀO HỘP KIỂM TRA BÊN DƯỚI.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC VỀ PHÁP LÝ CỦA Y TẾ NÀY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP ỨNG DỤNG , ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG BÊN DƯỚI TÊN CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.