ข้อจําากัดความรั บผิด | สโคลิโอมิเตอร์

ข้อจําากัดความรั บผิด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์ของแอป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์
แก้ไขเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ไม่ได้ให้คำแนะนำ

แอป สโคลิโอแทร็ก(“ แอป ”)

นี้ ให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือการรักษาและผู้ใช้ไม่ควรใช้ไปในทางนั้น ดังนั้น แอปนี้อาจไม่ถูกพึ่งพา เพื่อวัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือเป็นคำแนะนำสำหรับการดูแลทางการแพทย์หรือการรักษา ข้อมูลในแอปนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงข้อความ กราฟิก ภาพและข้อมูลที่มีอยู่บนหรือมีอยู่ในแอปนี้ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

คำแนะนำและความช่วยเหลือทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ

ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้ยืนยันข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านแอปนี้ กับแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ และเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสภาวะทางการแพทย์หรือการรักษาใดๆ กับแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ

ไม่พึ่งพา

คุณต้องไม่พึ่งพาข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากการใช้แอปนี้ สำหรับการวินิจฉัยหรือคำแนะนำใดๆ สำหรับการรักษาทางการแพทย์คุณต้องไม่พึ่งพาข้อมูลที่ได้รับจากแอปนี้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ 

อื่นๆ คุณต้องไม่ละเลยคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือชะลอการแสวงหาการรักษาทางการแพทย์อันเป็นผลมาจากข้อมูลใดๆ ที่คุณได้เห็นหรือเข้าถึงผ่านแอปนี้ หากคุณมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ใดๆ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ หากคุณคิดว่าคุณอาจได้รับความทุกข์ทรมานจากเงื่อนไขทางการแพทย์ใดๆ คุณควรขอคำแนะนำทางการแพทย์ทันที

ไม่มีการรับประกัน

ข้อมูลที่ได้รับจากแอปนี้จะได้รับ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ScolioLife Pte Ltdไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับการแพทย์หรือข้อมูลอื่นๆในแอปนี้

ScolioLifePte Ltd ไม่รับประกันว่า:

-ข้อมูลที่ให้โดยแอปนี้จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องหรือมีอยู่ทั้งหมด;

หรือ
– ข้อมูลที่ให้โดยแอปนี้มีความสมบูรณ์ ความจริง ความถูกต้อง ความทันสมัยหรือไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

SCOLIOLIFE PTE LTD ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคำแนะนำใดๆ ตลอดระยะเวลาการรักษาการวินิจฉัยหรือข้อมูลอื่นๆ บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับผ่านการใช้แอปนี้

โดยการใช้แอปและตรวจสอบช่องทำเครื่องหมายที่คุณได้ยอมรับว่า:
– คุณได้อ่านและเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์นี้แล้ว
– คุณเห็นด้วยกับข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์นี้
– คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์นี้ ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อคลิกช่องทำเครื่องหมายด้านล่าง

หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอป ลงทะเบียนแอปภายใต้ชื่อของคุณหรือใช้แอปได้